Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"

Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"
Състезанието се провежда за Първи път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците да представят своите компютърни способности в много различни, актуални и иновативни категории. Състезанието има за цел да мотивира и изправи децата пред реалната оценка на компетентно жури от професионални учители.
Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"
Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"
Ученикт от специлност Програмиране на изкуствен интелект, Желязко Николов, участва в направление "Презентация" 8-12 клас.
Заданието беше участниците да създадат рекламно-информационна презентация. Темата, по която се работи, се задава от журито, като включва детайлно описание на съдържание и рекламно послание, което трябва да достигне до аудиторията.

Всички нужни за реализирането на финалния продукт ресурсни материали се предоставят на преносима памет / USB флаш. По време на състезателния ден участникът при необходимост от допълнителни видео кадри и/или изображения може да заснеме на място със собствена цифрова видеокамера или цифров фотоапарат /препоръчваме тип: Дигитални огледалнорефлексни апарати (D-SLR)/.

Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданието е MS Office Power Point, а версията на софтуера е по избор. Всеки участник носи отговорност за лицензионните права на инсталираните софтуерни приложения на собствения си преносим компютър (лаптоп).

След като участникът приключи своята работа, записва на преносимата памет/USB флаш във формат .PPS и/или .PPT, като в описанието на заданието ще има допълнителна информация.

В състезателния ден, участниците нямаха право да използват Интернет.

Участниците, които се класират в ТОП 10, след обявяването им – задължително презентират пред журито. Презентирането дава 50% тежест в крайното класиране!
Време за работа: 4 часа

Предварителни критерии *

Структура на презентацията - предава ли ясно посланието и основните характеристики на продукта, как комуникира с аудиторията;
Техническа изработка и познаване на софтуера - как са използвани различните функционалности на PowerPoint в презентацията;
Дизайн и цялостна визия - как са използвани графичните елементи, мултимедия, шрифтове, цветове и т.н.
За всеки критерий се дават следните оценки: лошо (1 точка), добре (3 точки) и отлично (5 точки).

* Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо заданието.

Състезателитe класирали се на призови места ще получиха медали, купи и предметни награди.

Бъди професионалист и можеш освен състезанието (призово място) то да спечелиш и най-важното, а именно контакти и възможност за стаж, а защото не и работа (след 12 клас) в някоя от водещите компании в областта на IT, реклама, уеб, дизайн, маркетинг и т.н., чиито представители са сред журито, менторите и гостите на събитието.

Браво на Желязко, който успя да пребори голяма конкуренция от млади разработчици от други български училища.
Той спечели трето място, което го отрежда сред най-добрите IT българчета в държавата!
Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"
Ученик от 8 клас спечели трето място на националното състезание "Аз съм IT българче"