Завеждащ административна служба

Завеждащ административна служба
Свободно работно място за учебната 2021/2022 година
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 11.10.2021г.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 06.10.2021г.
ДО: 14.10.2021г.

В СГРАДА НА: ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", град Стара Загора, община Стара Загора
АДРЕС: ул. "Стефан Сливков"7, ет.2, от 09:00 до 15:00 часа

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0885456553

*Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Обява за свободно работно място за завеждащ административна служба

[cbutton=https://www.pgknma.com/documents/download/26]Изтеглете "Заявление за заемане на длъжността"[/cbutton]