Безплатна подготовка по математика за НВО за 7 клас

Безплатна подготовка по математика за НВО за 7 клас
Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – гр. Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организират дистанционна подготовка по математика за националното външно оценяване след завършен 7 клас.
Подготовката е безплатна за участниците.
Безплатна подготовка по математика за НВО за 7 клас
Предвидени са 5 кръга на обучението. Във всеки от тях участниците получават:

● задачи, представляващи част от проведените досега национални външни оценявания по математика. Задачите са групирани тематично и хронологично.
● решения и коментар към тях;
● задачи за самостоятелна работа.

Онлайн подготовка се провежда успешно за трета поредна година.
Амбицията на организаторите е да подпомогнат качествено подготовката на възможно най-голям брой седмокласници.

Предвижда се и ускорени курсове за подготовка, които ще се проведат през 2022 г. във фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица.

Желаещите да участват изпращат на адрес
fmb.shkoli@gmail.com
имена, училище, електронен адрес.

По всички възникнали въпроси и получаване на формуляр за декларация за лични данни , моля, обръщайте се към: Яна Ковачева – организатор „Учебни дейности“ при Фондация „Миню Балкански“с. Оряховица.

След представяне на подписана декларация ще получите на посочения от Вас електронен адрес задачите от първия кръг и указания за работата на дистанционното обучение.
Препоръчителен срок за представяне на декларациите е от 1 декември 2021 г.