Международен ден на думата "Благодаря"

Международен ден на думата "Благодаря"
Благодаря" е повече от дума. "Благодаря" е отношение и стимул!

На 11 януари се отбелязва най-любезният ден в годината. Защото целият свят празнува вълшебната дума „благодаря“.
Инициатори са ЮНЕСКО и ООН.
А целта на събитието - да напомня на жителите на планетата високата стойност на учтивостта, добрите нрави и умението да изкажеш на другите благодарност за добрите им дела.

„Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш.“
Зиг Зиглър

Ученици и учители от IT гимназията направиха снимки по случай международния ден и създадоха красиво пано с думата "Благодаря" на различни езици.