"Моят най-добър приятел"

"Моят най-добър приятел"
СНЦ "За хората и животните" организира празник за деца и кучета
Дата: 05.10.2020г.
Място: Парк "Зелен Клин"
Час: 17:00