Най-високата награда в образованието за учител от IT гимназията

Най-високата награда в образованието за учител от IT гимназията
Наградата "Неофит Рилски" се присъжда от МОН за дългогодишната цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование и приноса им в развитието на образователното дело. Наградата е една от най-престижните в България за изключителни постижения учителската професия.
Най-високата награда в образованието за учител от IT гимназията
Най-високата награда в образованието за учител от IT гимназията
Неофит Рилски наградата е важна и се присъжда на учители, които се отличават с превъзходство, посвещение и преподавателска страст в учебната среда. Тя подчертава значимостта на учителската професия и признава ролята, която учителите играят в образованието и развитието на следващите поколения.

Педагогическият екип на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" честити високото отличие и заслужената награда на г-жа Нончева! Точно тези безценни преподаватели са нужни днес в училище, на днешното образование и на сегашните ученици.

Теодора Нончева е учител по информационни технологии и програмиране с 4 години педагогически стаж. Г-жа Нончева е педагог с висока международна квалификация, с доказани умения и професионализъм.
"Привилегия е, че вече 2 години съм част от колектива на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански". Най-важната оценка за работата на едно училище са успехите на неговите ученици и учители, но когато получиш и признанието и доверието на колегите си и ръководството на училището, добиваш самочувствието, че си вършил добре работата си. Въпреки че отличието е персонално, смятам, че то е признание за труда на всички мои колеги, защото един учител не прави училището сам.", споделя госпожа Нончева.

За да бъде награден учител, трябва да се представи като отличник в своята образователна институция и да има значим принос за развитието на учениците.
Тя се присъжда като признание за отличителните постижения на учителя и дава възможност да бъде пример за вдъхновение и мотивация за други учители.