Покана за участие на двама български ученици в проекта „Global takes Action”

Покана за участие на двама български ученици в проекта „Global takes Action”
Проектът се осъществява от неправителствената организация „Global Action ltaly” и включва онлайн обсъждане през месеците февруари и март 2021 г. на четири теми: „Продоволствена сигурност и отпадъци”, „Замърсяване на въздуха и устойчиви градове”, „Замърсяване и рециклиране на почвата и водата” и „Устойчивост на домакинствата и възобновяема енергия”.
Участието в проекта е безплатно.
Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване.
Срокът за кандидатстване е 18 декември 2020 г