Препоръки за безопасна работа в интернет

Препоръки за безопасна работа в интернет
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет:
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf