Психологическа подкрепа в създалата се COVID-19 ситуация и в условията на обучение от разстояние в електронна среда.

Психологическа подкрепа в създалата се COVID-19 ситуация и в условията на обучение от разстояние в електронна среда.
Регионалното управление на образованието - Стара Загора е определено за център за координиране на дейностите на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката.
Уважаеми ученици, родители, учители,
Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, родителите, педагогическа специалисти и непедагогически персонал, които биха имали необходимост от такава, предвид обстановката в страната вследствие на разпространението на COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение, РУО - Стара Загора, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора и психолози доброволци от училища на територията на град Стара Загора, организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID-19.
Психологическата подкрепа и консултитане за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията е осигурена чрез безплатна телефонна линия: 042/210 089. Телефонната линия е на разположение на неуждаещите се всеки работен ден от 09.12.2021 г. в часовия диапазон от 8.30 ч. до 16.30 ч.