Шесто издание на "Базар на професиите"

Шесто издание на "Базар на професиите"
На 28 ноември 2020 година ще се състои шестото издание на „Базар на професиите”, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от „Седмицата на професионалните умения“ и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години.
Шесто издание на "Базар на професиите"
От специалисти ще бъдат представени над 20 професии, сред които — програмист, геолог, еколог, професии в минната индустрия, в банковия сектор, три професии от ядрената индустрия. Освен тях в програмата са включени гости, теми и професии като среща с изследователите на Антарктида и проф. Христо Пимпирев, лекция за кариерно ориентиране на тема „Как да избереш професия?”, дискусия за бъдещето на обществено значими професии, каквито са тези на лекаря, учителя и журналиста.
Базарът ще бъде изцяло виртуален и достьпен на профилите на Българската мрежа в УоиТиbе и Facebook на 28 ноември 2020 година (събота), на живо от 10 часа до 17 часа.
Регистрация не е необходима.