Специалист по театрално и танцово изкуство и треньор по баскетбол

Специалист по театрално и танцово изкуство и треньор по баскетбол
През учебната 2022/2023 година ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" ще работи по НП "Заедно в изкуствата и спорта".
След направено проучване сред учениците, в IT гимназията се обособиха 3 групи.
Две групи в модул 2 - Изкуства и една група в модул 2 - Спорт.
За провеждане на часовете са необходими следните специалисти:

1. Специалист по театрално изкуство
2. Специалист по танцово изкуство
3. Треньор по баскетбол

Очакваме Вашите предложения и мотивационни писма в канцеларията на гимназията.

адрес: гр. Стара Загора
ул. "Стефан Сливков" 7

За повече информация:
pgknmasz@gmail.com
0885 456 553