Традиционен есенен куиз "Знанието е свобода"

Традиционен есенен куиз "Знанието е свобода"
Учениците от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора взеха участие в организираната от Превантивен център по зависимости трета национална кампания по наслов „Здраве и сила днес – заслужаваш ги“ като се включиха на 19.10.21г в традиционния куиз - отборна игра „Знанието е свобода“.
Традиционен есенен куиз "Знанието е свобода"
Традиционен есенен куиз "Знанието е свобода"
Домакин на мероприятието е Регионална библиотека „Захарий Княжески“, а водещ на викторината психологът Минчо Николов от Фондация „ Институт за съвременна психология“.
Юношите от няколко старозагорски гимназии, разделени в отбори на случаен принцип показаха познания, научиха нови неща и откриха нови приятели, общувайки без агресия и страх, без да се сравняват едни с други, без да си завиждат – важни стъпки към опазване на психичното здраве.
За своето участие всеки един участник получи грамота и приятни емоции в подкрепяща среда.
Традиционен есенен куиз "Знанието е свобода"