Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"

Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"
Ученици от всички училища в Стара Загора взеха участие в петдневен лагер на тема "Как да грешим правилно", където създадоха нови контакти и преживяваха стрхотни моменти.
Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"
Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"
Дейностите по време на лагера бяха ориентирани към повишаване на комуникационните умения на учениците и работата в екип. Те участваха с интерес в различни работилнички, където създадоха съвсем нови приятелства.

Първият ден беше насочен към опознаване на участниците и запознаване с програмата и целите на целия тренинг.

Ученици от IT гимназията, които участваха бяха от специалности Приложно програмиране и Системно програмиране:

Александър Христов и Атанас Стефанов от 10б клас
Йоан Иванов от 9а клас и Мартин Байков от 9б клас

Всички останаха изключително приятно изненадани колко много нови неща са научили чрез игри и занимания, различни от типичната традиционна училищна среда.

Вторият ден от тренига беше посветен на различни работилници и дейности в екип:
Връстници обучават връстници
Някои от темите бяха: Емоционална интелигентност, Финансова грамотност, Творчество и креативност, Дигитални способности и дизайн!

Специален участник в събитието беше Недко Боянов, който много впечатли младежите и ги "запали" по графичния дизайн и творческите задачи.
Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"
Участие на ученици от IT гимназията в лагер "Как да грешим правилно"