Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"

Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"
Тервел помага в дейностите на Зелени Балкани за завръщане на изчезналия доскоро от природата на България малък сокол от вида Белошипа Ветрушка.
Белошипата Ветрушка е предимно насекомояден вид. Храни се също с дребни мишевидни гризачи и малки гущерчета. Видът е прелетен. Живее и гнезди на колонии. Специалистите от Зелени Балкани са поставили специални за вида къщички-гнездилки, в които те снасят яйцата си и отглеждат поколение.
Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"
Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"
На последните снимки Тервел храни спасени малки белошипи ветрушки от диви гнезда, където родителите не могат да отгледат цялото поколение. Вземайки най-малките от гнездата с по 4-5 пиленца, буквално се спасява живота им. Тези малки се доотглеждат в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Ако се налага, се хранят известно време на ръка (както е в случая) или се подлагат при приемни родители в Центъра. На 20- дневна възраст се поставят в специални кутии за освобождаване в района, в който специалистите от Зелени Балкани са избрали те да бъдат заделени отново. Първата колония, създадена от Зелени Балкани през2012г. е в сакарското село Левка, Свиленградско, откъдето са повечето снимки.

Втората колония е в Стара Загора, на територията на Спасителния център за диви животни.
Работата на Тервел в Левка в момента е да подхранва птиците от колонията. При пристигането на птиците на мястото за подхранване, записва пръстените, с които са маркирани. Също извършва мониторинг и на двойките по гнездилките, поставени специално за целта. (Снимките с тръбата за наблюдение)

A7d8ea1b41f403c86deccbdde0bfeb10ab257407badde1ad0bb4af10d5b10d64 C359b1b5194db5f7 Ae87904def82bde6f21f7264bfe994351bfa433ef168735a77277907ce0bb49d Efb0857ab8c315cb

Снимките от пускането на храна и в кутията с малките и самите малки (през кръглия отвор) са от дейността с освобождаването на малките. Те се хранят през тези отвори без да виждат хора. Имитира се храненето от самите родители в този период, когато вече само долитат за да оставят храна на малките си, а те се хранят вече самостоятелно.
(Катеренето по стълбата е от мониторинг и след огледа наложило се почистване на диви гнездилки).

2317b2bb7c65bb96b4256a4e5f67bcfe35dde378d22818d833a4c911b00c297c 52b8fde4c98e4f56 Ee8eab0d32be32dde1a4abb52994067d6706bfce046faff279061ec8b67da5e5 25739ae69656a63a

Диви птици и диви гнездилки казваме с условието, че първоначално птиците от двете колонии са освободени от Зелени Балкани. В Спасителния център Център има голяма група размножаващи се двойки, които всяка година подпомагат дивите колонии. Малките от дивите гнезда също се опръстеняват и връщат отново при родителите. За всички тези дейности са нужни хора, а през пролетта и лятото, когато е пикът на излюпването и излитането на малките, има нужда от допълнителна помощ. Ето там е работата на младите хора, които идват да доброволстват и полагат труд за опазването на природното ни богатство.

Дейностите по опазване на вида се извършват по проект "Живот за белошипата ветрушка" на Зелени Балкани / Green Balkans NGO
Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"
Ученик от ПГКНМА е доброволец в "Зелени Балкани"