"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022

"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022
Вече 30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност. В същото време в последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН се подчертава, че активната превенция и достъпа до антиретровирусно лечение могат да преобърнат тази негативна тенденция. Резултатите показват, че в глобален план смъртността от СПИН-свързани болести вече е намаляла с 21% в сравнение с 2005 г.
"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022
"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022
СПИН е заболяване, което се причинява от вируса на човешкия имунодефицит – ХИВ. Има три основни начина за предаване на ХИВ: по сексуален път – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ; по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране; от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.
В България всеки има възможност да получи качествено и съвременно изследване за ХИВ. Изследването може да се осъществи в мрежата от Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), както и в 12-те мобилни медицински кабинета в страната.

Учениците от 10А клас подготвиха презентация на тема "Време за равенство". Те представиха различни факти по темата и интересна информация за своите съученици.
От 1996 г. с отбелязването на този ден се заема Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.
По данни на Световната здравна организация над 38 милиона души живеят с вируса.
Действията, от които се нуждаем, за да сложим край на СПИН, ще ни помогнат да спрем бъдещите пандемии. Становището на Световната здравна организация е, че ХИВ остава основен проблем за общественото здраве, който засяга милиони хора по света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права са сред неуспехите, които позволиха на ХИВ да остане глобална здравна криза.

По повод 1 декември - Световния ден за борба със СПИН учениците от Ученическия съвет при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" подготвиха червена лентичка за всеки ученик в знак на съпричастност.
"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022
"Време за равенство" - Световен ден за борба със СПИН 2022