11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката

11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката
Днес отбелязваме Международния ден на жените и момичетата в науката!

През декември 2015 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция А/70/474, с която обявява датата 11 февруари за Международен ден на жените и момичетата в науката. Той е част от Програмата за устойчиво развитие 2030, в която се посочва, че силата на науката е двигател за съхранение на човешките права и достойнства и води до намаляване на бедността и опазване на планетата.
11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката
11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката
Международният ден има за цел да насочи общественото внимание към проблема с дискриминацията на жените и момичетата в образованието и професионалното им развитие в науката. Цели се насърчаване на момичетата и жените в сферата на образованието и науката, както и признание на научните им постижения.
11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката
11 февруари - международен ден на жените и момичетата в науката