3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията

3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията
Във връзка със спечелен проект по Национална програма „Бизнесът преподава“ – Модул 1 Семинари в училищата за учебната 2021/2022 година на 02.03.2022 г. се проведоха лекция - демонстрация с продължителност два учебни часа на тема „3D принтиране“ в IX б клас, специалност Системно програмиране и лекция – демонстрация на тема „Виртуална реалност“ в IX а клас, специалност Приложно програмиране.
3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията
3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията
Учениците от единия клас се запознаха с устройството и начина на работа на 3D принтер, техники и софтуер за разработка на файлове и 3D модели. Разгледаха кои са етапите на самия процес на принтиране - създаване на сифров 3D модел с подходящ софтуер, процес на принтиране и завършителен процес. Заедно с Цвети Рашкова, обучител от Атласком ООД, гр. София, създадоха 3D модел на кученце и гъсеница. Всички бяха впечатлени от различните видове принтери за сладкарски изделия и всички видове приложение на 3D принтирането - космонавтика, автомобилостроене, авиация, дизайн, кино, театър, роботика, кулинария, медицина, образование, здравеопазване.
В другия клас учениците успяха да погледнат в света на виртуалната реалност благодарение на специалните ClassVR очила, с които имаха възможността да работят. Те успяха да синхронизират очилата и да разгледат редица ресурси, свързани с образователния процес. Успяха да разгледат платформата CoSpaces, която разпоалага с множество материали, подходящи за работа в учебните часове.
3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията
3D принтиране и виртуална реалност в IT гимназията