IT гимназията с номинация за Образователна награда на БАИТ за 2022 г.

IT гимназията с номинация за Образователна награда на БАИТ за 2022 г.
През 2004 г. БАИТ учредява престижната годишна награда „За значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии”, която се връчва тържествено на откриването на BAIT EXPO. Последното връчване на наградата е през 2008 г.
През 2006 г. се учредява наградата за журналистически принос за развитие на информационните и комуникационни технологии в България. Също се е връчвала на официална церемония в рамките на БАИТ Експо. Учредява се с цел да удостоят с признание журналистите, които спомагат за популяризирането и решаването на задачите, свързани с развитието на информационните и комуникационни технологии. Също така и да се поощрят усилията на журналисти, показали висок професионализъм, обективност, гражданска доблест и смелост при отразяване на проблематиката.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите, но в променен формат, съобразно целите и задачите на асоциацията и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите се увеличиха значително. Освен досегашните две, се добавиха още: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business и Мобилни решения.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годината за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Номинирани за образователната награда са институции, които отговарят на следните условия:
  • активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс
  • за учители за практическо обучение в компаниите;
  • за иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри;
  • за иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите;
  • за иновативни интегрирани програми между български и чуждестранни висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите;
  • за висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини.


78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г.
Най-много са подадените проекти в категорията Образователна награда – 21. Следва категорията Успешен български ИКТ продукт/услуга с 15 кандидатури. Младежка награда и Публична администрация са с по 10 участника.

Училища, висши учебни заведения, ИТ компании и сдружения мерят сили за Образователната награда на БАИТ. Сред заявките участват редица инициативи за успешно сътрудничество между бизнеса и средното образование в рамките на Националната програма „Бизнесът преподава“. В същото време в надпреварата се включват и университети, които са разработили и прилагат съвместно с други учебни заведения или с частни компании иновативни програми за обучение на студентите си.

От всички 21 подадени проекти в категория Образователна награда единственото училище, което е сред номинираните, е Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализа "Проф. Минко Балкански", най-младото училище в гр. Стара Загора.
Другите две институции в същата категория са Висше училище по телекомуникации и пощи с Интердисциплинарни бакалавърски програми и SAP Labs Българя със SAP ITversity.
Победителите в категориите ще бъдат обявени на официална Церемония по връчване на „Наградите на БАИТ 2022“ на 23.02.2023 г.