Коледа по света

Коледа по света
Учениците от 8-ми и 9-ти клас се включиха в инициатива по проект "Имането" съвместно с читалище "Св. Климент Охридски", гр. Стара Загора и отбелязаха коледните празници, отбелязвани по света на чуждите езици, които изучават в IT гимназията.
За да покажат как хората празнуват Коледа и какви ястия поставят на масата, учениците изработиха плакати с текст и снимки и разказаха на български, испански и английски език за традициите по празниците.