Летни курсове по уеб програмиране и графичен дизайн за ученици в 5-7. клас

Летни курсове по уеб програмиране и графичен дизайн за ученици в 5-7. клас
IT Академия Стара Загора в партньорство с Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ организира курсове по програмиране и визуални изкуства за ученици в 5-7. клас . Обученията ще се проведат от 21. до 25. август и от 28. август до 01. септември. В тях могат да се включат всички ученици спрямо интересите си и нивото на знания.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСОВЕТЕ

ОСНОВИ НА УЕБ ПРОГРАМИРАНЕТО

Курсът по уеб програмиране ще положи основите на разработката и изграждането на уеб сайтове. Учениците ще се запознаят със съвременните технологии за разработка - HTML и CSS - и ще усвоят добрите практики за изграждане на модерен и съвременен сайт. По време на обучението всеки участник ще работи по създаване на свой собствен проект.

Лектор на курса ще бъде Теодора Нончева, преподавател по информационни технологии и програмиране в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански" и в Стопанския факултет в Тракийския университет. Тя има редица признания и сертификати за преминати обучения, които успешно използва в работата си на учител - Microsoft Innovative Educator Expert, Google Educator Level 1, Prezi Certified Trainer, Khan дигитален посланик, Обучител на учители по дигитални компетентности DigComp 2.1.

Обучението ще се проведе по следния график:

21-25.08.2023 г. от 9:00 -13:00 часа


ОСНОВИ НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН

Курсът по графичен дизайн е подходящ за младежи, които имат интерес към визуалното творчество. По време на обучението, те ще се запознаят с основни понятия в дизайна, ще работят върху развиване на усет за запълване и контур на фигура, ще овладеят експорт на файлови формати и действия с тях, ще формират текст и шрифтове и ще се научат как да оформят различни шаблони и текстури. В рамките на обучението учениците ще работят по реален проект - изготвяне на плакат на любима игра или филм.

Лектор на курса ще бъде Ваня Димитрова. Освен педагогически, Ваня има и практически опит, който с радост ще предаде на учениците - тя работи като учител по информатика и информационни технологии в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански", а преди това е преподавала компютърна графика в обучителен център и е била дизайнер в рекламна агенция.

Обучението ще се проведе по следния график:

28.08 - 1.09.2023 г. от 9:00 -13:00 часа

Моля, изберете подходящия за вашето дете курс и попълнете следния формуляр.

Обученията ще се провеждат всеки ден и има предвидени домашни. Осигурени са компютри, но участниците могат да използват и лични. Накрая на обученията всички участници ще получат сертификат за участие.

Място на провеждане: Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, ул. „Стефан Сливков“ 7.

Цена на курс: 120 лева

*Курсовете се провеждат присъствено в малки групи до 14 деца и ще се състоят при записани минимум 8 участници за всеки курс.