Националната телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116  111
Държавната агенция за закрила на детето управлява Националната телефонна линия за деца 116 111, която е с хармонизиран европейски телефонен номер, изградена още през 2009 г., в изпълнение на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето.
Чрез линията децата могат да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от професионалисти психолози анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Линията е възможност и за възрастните, загрижени за деца да получат информация и консултация по въпроси, свързани с деца или да сигнализират за дете, което е в рискова ситуация. Телефонният софтуер има изградена бърза връзка с Националната система 112, отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

С цел популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111, Държавната агенция за закрила на детето разработи нова версия на сайта на линията, който ще стартира през месец август 2021 г. Сайтът съдържа различни панели с тематични материали, които са полезни и интересни за децата, родителите, гражданите и професионалистите, работещи с деца и целта е чрез него да разпознават Националната телефонна линия за деца 116 111 като партньор, на който могат да се доверят.

Националната телефонна линия за деца 116 111