Нови специалности в IT гимназията

Нови специалности в IT гимназията
За развитието на икономиката от значение е наличието на специалисти, готови да създават съвременни решения за оптимизиране на процесите и управлението. Надяваме се повече старозагорски ученици да изберат да изучават и да практикуват професиите на бъдещето.
Нови специалности в IT гимназията
Нови специалности в IT гимназията

Още от тази есен в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора ще започне обучение в най-актуалната и търсена в цял свят специалност – „Програмиране на изкуствен интелект“.
Инициативата е подкрепена от компаниите от ИТ сектора в региона, както и членове на училищното настоятелството на ПГКНМА, Тракийски университет и местния бизнес, а Министерството на образованието и науката вече одобри новата специалност в единния класификатор на професиите в направление „Компютърни науки“ – „Програмиране на изкуствен интелект“.

Втората нова атрактивна специалност, за която IT гимназията ще предложи прием за новата учебна година, е "Компютърна графика".
Специалност Компютърна графика съчетава новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, което се трансформира чрез изразните средства на компютърните технологии.

За трета поредна година ще бъде обявена и специалност "Приложно програмиране".
Приложният програмист работи с компютри и мобилни устройства, операционни системи, езици за програмиране и алгоритмични езици, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, дизайн и архитектура на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, системи за автоматизирано асемблиране и автоматизирано тестване.

По тези специалности ще бъде реализиран прием през новата учебна 2022/2023 година от 26 ученици за всяка една.
Курсът на обучение ще бъде пет години, а професионално-квалификационната степен, с която ще завършват гимназистите – трета.
Балообразуващи оценки за приема ще бъдат: български език и литература, и математика от Националното външно оценяване, както и оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика.

Всички ученици, които изберат специалностите, предлагани от IT гимназията, ще получат възможности за участие в редица стажове, обучения и школи, както и съвместна работа с Фондация "Миню Балкански".

Нови специалности в IT гимназията