Осигуряване на психологическа подкрепа в ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Осигуряване на психологическа подкрепа в ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда
Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на учениците, родителите и педагогическите специалисти, които биха имали необходимост от такава, предвид обстановката в страната вследствие на разпространението на COVID-19, Регионалното управление на образованието - Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора организира група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID-19.
На телефон: 042/210 089, в периода от 09.11.2020г. до 31.12.2020г., в часовия диапазон от 08:30ч. до 16:30ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.