„Завет, писмата на баща ми”

„Завет, писмата на баща ми”
Представяне на филма и книгата „Завет, писмата на баща ми”. С любезното присъствие на проф. Минко Балкански.
Организатори: Фондация „Миню Балкански” с. Оряховица, Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански” Стара Загора, Община Стара Загора и Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците” към ПГКНМА „Проф. Минко Балкански”. Вход свободен.
18.00 ч.,
Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора