Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.
Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 на територията на област Стара Загора и проведено заседание на Областен кризисен щаб е взето решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.

Графикът на учебните часове:

1 час: 8.00 - 8.40 ч.
2 час: 8.50 - 9.30 ч.
3 час: 9.40- 10.20 ч.
4 час: 10.30 - 11.10 ч.
5 час: 11.30 - 12.10 ч.
6 час: 12.20 - 13.00 ч.
7 час: 13.05 - 13.45 ч.
8 час: 13.50 - 14.30 ч.

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия след 14 дни.

От ръководството