Седмица на Сервантес в IT гимназията

Седмица на Сервантес в IT гимназията
В ПГКНМA бе отбелязана седмицата на Сервантес и денят на книгата. Интересно бе представена една от най- великите творби на литературата – „ Дон Кихот“
Седмица на Сервантес в IT гимназията
Седмица на Сервантес в IT гимназията
Любопитен факт е, че първоначалната идея за отбелязване на този ден произхожда от Каталуния. През 1926 г. крал Алфонс XIII подписва декрет за честване на Ден на
испанската книга, за който след известно обсъждане се предлага датата на смъртта на Сервантес.
Част от учениците на гимназията и техният преподавател Виктория Тодорова подготвиха прочит на т. нар. „СЪВЕТИ НА ДОН КИХОТ към Санчо Панса“. Тази
глава от книгата приехме за най-интересна - коментираха те - тъй като е отражение на човешките взаимоотношения, поставя за размисъл проблемите за прозхода, съществуването, доброто възпитание и уважението между хората.
Испанското посолство не пропусна да изрази адмирациите си по повод старанието на нашите гимназисти.
Испанският език е втори чужд език в училището след английския език.
Радостен е интересът, желанието и отношението от страна на учениците към тази култура.