Сертификати за учасниците в Европейската нощ на учените 2021 г. в Стара Загора

Сертификати за учасниците в Европейската нощ на учените 2021 г. в Стара Загора
Г-жа Донка Добрева, психолог в ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" и учениците от гимназията, които взеха участие в дискусионен клуб на тема "Предприемачество и иновации за зелени идеи", организиран по време на Европейска нощ на учените 2021 г. от ДИПКУ - гр. Стара Загора, Регионална библиотека "Захарий Княжевски" получиха сертификати за приноса си и идеите, които споделиха с панелистите.

Според представителите от 4ти форум на кметовете тези, които имат най-голямо значение според нас, затова и там фокусираме програмите си за създаване на предприемачество, учебна компания, са учениците от горните класове, които са запознати с проблематиката, които знаят, че в крайна сметка от тях зависи да има тези решения. Те също така са и тези, които са най-силно изложени на последствията, били те добри или лоши. В бизнеса има една поговорка, че винаги трябва да влизаш с кожа, тоест трябва да жертваш нещо, трябва нещо да рискуваш. Учениците днес, когато излизат на климатични протести или се интересуват от тези проблеми, всъщност залагат своето бъдеще. Затова те вярват, че от тях ще излязат едни добри предприемачи, защото и тяхното бъдеще е заложено.

Инициативата е част от проект дискусионен клуб на тема "Преприемачество и иновации за зелени идеи", организиран по време на Европейска нощ на учените 2021 г. от ДИПКУ - гр. Стара Загора, финансиран от Българската платформа за международно развитие в рамките на IX Нацинална конференция за глобално образование, с финансовата подкрепа на Европейската мреже за глобално образование (GENE), съфинансирана от Европейския съюз.
Gene LogoEu LogoBpmr Logo