Съобщение! Втори учебен срок започва дистанционно

Съобщение! Втори учебен срок започва дистанционно
Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед №РД 09-2195/04.02.2022 г. на акад. Николай Денков относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от V до XII клас всички ученици в ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" започват втори учебен срок в условията на ОРЕС от 07.02.2022 г. /понеделник/. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез информационните средства за комуникация.

Графикът на учебните часове:

1 час: 8.00 - 8.40 ч.
2 час: 8.50 - 9.30 ч.
3 час: 9.40- 10.20 ч.
4 час: 10.30 - 11.10 ч.
5 час: 11.30 - 12.10 ч.
6 час: 12.20 - 13.00 ч.
7 час: 13.05 - 13.45 ч.
8 час: 13.50 - 14.30 ч.

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия при нова заповед на министъра.

Бъдете здрави и отговорни!