Участие в публична лекция на тема „История и практика от живота на информационните технологии в България“

Участие в публична лекция на тема „История и практика от живота на информационните технологии в България“
Учениците от 9а клас взеха участие в публична лекция на тема: История и практика от живота на информационните технологии в България, организирана от Икономически университет Варна и Кариерен център към ИУ - Варна.
Участие в публична лекция на тема „История и практика от живота на информационните технологии в България“
Участие в публична лекция на тема „История и практика от живота на информационните технологии в България“
Лектор на лекцията беше Лъчезар Стаменов – търговски директор на „СИЕНСИС“ АД.
Той е магистър по инженерна физика от Московския технологичен университет. От 1998 г. е съосновател и търговски директор на „СИЕНСИС“ АД – един от водещите в България системни интегратори на информационни и комуникационни технологии.
Като експерт с над 35-годишен опит в областта има особен интерес към интернет/интранет и Cloud приложенията. Комплексният анализ на проблемите на клиентите и намирането на оптималните решения на базата на най-модерните технологични инструменти е неговият подход. Има богат опит в международния бизнес и управление на проекти.
Учениците останаха приятно изненадани, че разбират неща на университетско ниво и това определено успя да ги мотивира.
Участие в публична лекция на тема „История и практика от живота на информационните технологии в България“