16 ноември - Ден на толерантността

16 ноември - Ден на толерантността
Толерантност – признаване, уважение и спазване правата и свободата на всички хора без разграничение на социални, класови, религиозни, етнически и други особености.
Приемаме хората, макар да са различни по външен вид, с различни интереси, поведение и ценности.
Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.
Международен ден на толерантността