300 лева държавна помощ за родители на осмокласници

300 лева държавна помощ за родители на осмокласници
Семейства, със записани деца в първи и осми клас в държавно или общинско училище могат да подават заявление за отпускане на еднократна помощ, за покриване на част от разходите в началото на учебната година, независимо от дохода на семейството.
Всички ученици, записани в ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", могат да получат своите служебни бележки за представяне в агенция "Социално подпомагане" в сградата на гимназията на адрес: ул. "Стефан Сливков" 7.