Girls in AI Bulgaria

Girls in AI Bulgaria
Можем да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива, а иновативните технологии са един от най-преките пътища към тази цел.
Girls in AI Bulgaria
В хакатона се включиха Камелия Колева и Никол Георгиева от VIIIа клас, специалност Приложно програмиране и Виктория Робова от VIIIб клас, специалност Системно програмиране.
Проектите, които разработиха всички участници в хакатона, с помощта на своите ментори, бяха обвързани с 3 от 17-те глобални цели за устойчиво развитие. Те съществуват, за да мотивират хората по цял свят да работят за преодоляването на крайната бедност, неравенства, несправедливост и справянето с климатичните промени.

Трите цели, по които работиха са

Добро здраве,
Качествено образование и
Равенство между половете.

Предвид събитията от последните дни, които натъжават целия свят, към темите на хакатона се прибави една от най-важните устойчиви цели -
Мир и справедливост.

Момичетата бяха разпределени в два отбора заедно с други момичета от цялата страна.
Вики и Никол работиха по проблем, свързан с качеството образование. Проектът им е приложение, тип ЧатБот, с което всеки ученик, който има регистриран акаунт, може да комуникира с други свои съученици, където и да са те. Идеята на приложението е всички да споделят своите любими книги, идеи, добри практики и домашни. Аватарът, който е част от приложението, стимулира по-малките ученици по-често да четат, като им напомня с определено време да вземат своята любима книга, както и да я оставят, когато препоръчително време за четен изтече. Момичетат споделиха, че ще пстанат с много добри впечатления от цялата организация на хакатона, ще продължат да поддържат връзка с останалите момичета от екипа им, за да продължат да развиват своите умения за работа в екип, креативно мислене и дизайн.
Камелия, която беше разпределена с момичета от други училища, работи по проблем, свързан с равенство между половете. Идеята е да създадат приложение, в което да се впишат номера на близки хора, до които всеки, станал жертва на насилие, би могъл да прати съобщение. Приложението улавя звуци и всеки месец показва статистика каква е степента на тормоз. В прилжоението има достъп и до списък с психолози, с които да работят тормозените.
Въпреки че проектите не момичетата не успяха да се класират на първата позиция, те спечелиха нещо ценно - контакти, знания и хубави емоции.
Успех в следващите инициативи!
Girls in AI Bulgaria
Girls in AI Bulgaria