Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата

Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата
Древната история разказва за народа кечуа в Перу и за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар. Така и ние, хората, трябва да направим всичко възможно всички да пием чиста питейна вода.
Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата
Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата
Темата на Световния ден на водата тази година е свързана с достъпа до питейна вода.

Целта е до 2030 г. (след 7 години) този проблем да е решен.
Само че... съвсем не сме близо.

Нито имаме цялата информация, нито нужните технологии това да се случи.
А трябва да ускорим напредъка за решаване на кризата с питейната водата и канализацията.

Всички страни трябва повече да си помагат помежду си. Още повече че проблемът явно ще се изостря.

След лекцията на дамата от РИОСВ, гр. Стара Загора, се проведе беседа за водата от химията, разискваха се теми като опазване на водите, физични и химични свойства на водата и участието й в жизнените процеси.
По определени стъпки учениците изработиха колибрита, които тази година за символ на Световния ден на водата.

Учениците представиха презентации на различни теми: "Подпочвени води", "Водата - извор на живот", "Ледниците и водата", "Дъждовната вода - икономично, екологично и ефективно".
Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата
Хартиено "Колибри" и много интересни факти по случай деня на водата