Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА

Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА
Учениците от 8а клас, специалност Приложно програмиране и учениците от 9б клас, специалност Системно програмиране се срещнаха с ролеви модел по програма на Заедно в час. Кристина Милева, project manager в международната компания Bosch се срещна с учениците и им вдухна мотивация и увереност, повиши ентусиазма им да развиват собствените си интелектуални способности, за да станат успешни хора.
Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА
Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА
Силните ролеви модели са едни от най-важните фактори, които влияят върху формирането на нагласите на младите хора. "Хората за пример" са особено важни за онези деца, които израстват днес и няма достатъчно положителни примери в ежедневието си.
Срещата с ролевите модели дават възможност на учениците да се запознаят с вдъхновяващи личности, да се припознават и да намират вдъхновение да учат, да си поставят високи цели и да не се отказват.

Кристина Милева разказа на учениците от двете специалности на компютърната гимназия за софтуерното инженерство, видовете софтуерни инженери и им даде съвети как да бъдат успешни хора.
Ученето през целия живот, работата в екип и акцентирането върху детайлите и обратната връзка бяха само част от тях.
Учениците бяха много впечатлени от срещата с project manager на такава голяма международна компания като Bosch. Много ги заплениха различните проекти, върху които работят инженерите в софийския офис. Мобилното приложение, което управлява автоматична система за паркиране на автомобили, определено ги завладя.
Всички ученици останахс с позитивна нагласа и нямат търпение да се срещнат със следващия мотиватор, който ще промени живота им и ще провокира и вдъхне увереност в пътя към осъзнатото учене и сбъдването на мечтите.
Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА
Мениджър проекти в Bosch - ролеви модел в ПГКНМА