Senior UX Designer в час по Игри и програмиране

Senior UX Designer в час по Игри и програмиране
User Experience дизайнът е част от създаването на всеки уеб проект, която гарантира задоволяване на потребителските нужди, като това задоволяване резонира с фирмените цели.
Дизайнът на потребителското изживяване (UX) е процесът, който екипите за проектиране използват за създаване на продукти, които предоставят смислено и подходящо изживяване на потребителите. Това включва проектиране на целия процес на придобиване и интегриране на продукта, включително аспекти на брандиране, дизайн, използваемост и функция.
Senior UX Designer в час по Игри и програмиране
Senior UX Designer в час по Игри и програмиране
В час по Игри и програмиране като ролеви модел по инициатива на StepBulgaria и Ася Станчева, Координатор кариерни работилници влезе Божана Иванова, Senior UX Designer в Sono Motors GmbH, Германия.
Тя разказа на учениците от IT гимназията какво обхваща User Experience дизайнът: разбиране на целевата аудитория и бранда, проучване, анализ, дизайн, пуск на продукта и повторен анализ. Показа им изцяло нов софтуер, с който се създават прототипи на мобилни приложения и цялостен UX design на интуитивен интерфейс - Figma Software и заедно създадоха цялостен дизайн на проект.
Компанията, в която работи Божана, е международна и в момента разработва соларен автомобил, както и мобилно приложение за споделяне на коли в Германия и други държави, за да се намали изгарянето на горива и замърсяването на планетата.
Всички бяха впечатлени от новата професия, която им бе представена и при следващата среща Божана очаква да види техните първи проекти.
Един от съветите, които получиха учениците от своя ролеви модел, е, че професията, която си изберат да работят след като завършат, трябва да ги прави щастливи и да ги кара да се усмихват!
Senior UX Designer в час по Игри и програмиране