Школа по математика във фондация "Миню Балкански"

Школа по математика във фондация "Миню Балкански"
Фондация "Миню Балкански" в с. Оряховица организира обучение, насочено към учители и техните ученици. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с основните тематични направления на задачите от Международното състезание "Европейско кенгуру" и състезанието по финансова грамотност.
Школа по математика във фондация "Миню Балкански"
Ще се представят и усвоят методически техники за успешното решаване на задачи от съответните направление. На учителите ще се предложат насоки в съдържателен, методически и организационен план, така че да могат да подготвят ученици от различни възрастови групи за участие и успешно представяне в Международното математическо състезание "Европейско кенгуру", в състезанието "Европейско кенгуру плюс" и в Националното състезание по финансова грамотност.
Школата ще се проведе в село Оряховица, община Стара Загора в периода 11 март - 18 март. Лектори ще бъдат: проф. Сава Гроздев, проф. Росен Николаев, проф. Веселин Ненков, доц. Бойко Банчев, доц. Танка Милкова, д-р Диана Стефанова и Росица Петрова.
Заявки за участие могат да се подават до 5 март /включително/. Участието в школата е платено.
За допълнителна информация и получаване на формуляри за кандидатстване: fmb.shkoli@gmail.com
Лице за контакт: Янка Ковачева - Организатор "Учебни дейности" - Гондация "Миню Балкански" с. Оряховица.
телефон за връзка: 0889/5555677