Ученици от IT гимназията отиват на областен кръг на олимпиади

Ученици от IT гимназията отиват на областен кръг на олимпиади
Приключиха общинските кръгове на олимпиадите по различните учебни дисциплини.
Тази година учениците на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" се включиха активно на този кръг и се представиха достойно.
Директорът на училището, г-жа Камелия Крумова, поздрави учениците за постигнатите отлични резултати.
Поздрави и учителите, които успяха да ги подготвят.
Тя пожела достойно представяне на областните кръгове!

На областен кръг на олимпиадата по информатика са класирани следните ученици:
10б клас - Иван Канев
9а клас - Калоян Стоянов

На областен кръг на олимпиадата по английски език са класирани следните ученици:

8а клас
Атанас Атанасов
Димитър Славов
Филипа Данева

8б клас
Ивайло Боянов

8в клас
Иван Конарски
Божидара Чанева

9б клас
Даниел Делчев

10б клас
Иван Канев
Александър Христов