Учител по информатика от ПГКНМА стана сертифициран експерт на Microsoft Innovative Educator (MIE)

Учител по информатика от ПГКНМА стана сертифициран експерт на Microsoft Innovative Educator (MIE)
Поздравления за Теодора Нончева, учител по ИИТ, избрана за експерт - иновативен педагог на Microsoft за 2021/2022 г.!

Всяка година Microsoft избира експерти - иновативни преподаватели, които да бъдат част от една изключителна глобална общност, проправяща пътя на своите връстници да споделят идеи, да изпробват нови подходи и да се учат един от друг. Преподавателите от MIE не само познават основните приложения и функционалности на инструментите на Microsoft, но и ги използват в своя клас и училище.
Придобиването на титлата MIE е първата стъпка към присъединяване към общността на ангажирани преподаватели, които работят заедно, за да увеличат знанията си и да придобият нови компетенции.
Учител по информатика от ПГКНМА стана сертифициран експерт на Microsoft Innovative Educator (MIE)
Microsoft Innovative Educator Expert е отличие, признато в цял свят. Г-жа Теодора Нончева има богат опит в прилагането на технологиите в училище. Програмата за експерти на Мicrosoft е уникална, предназначена да отличи образователните визионери от цял ​​свят, които дават пример на други учители как да използват съвременните технологии в образованието, като по този начин подобряват учебните резултати на своите ученици. Експертите на MIE помагат на Microsoft да въвежда иновации в образованието. Те подкрепят други учители и споделят с тях мислите си за ефективното използване на технологиите в образованието. Те също така предават знания на Microsoft за нови образователни продукти и инструменти и обменят добри практики, докато си сътрудничат за насърчаване на иновациите в преподаването.

Graphics

Като иновативен преподавател на Microsoft г-жа Нончева получава редица възможности, преминавайки през Академията за инструктори - компетентност и кариерно развитие, сътрудничество с иновативни преподаватели от целия свят, директно сътрудничество с Microsoft, възможност за тестване на нови продукти на Microsoft Education, участие в различни видове срещи, конференции, обучения, уеббинари за решения на Microsoft за училища и преподаватели, съвместно на материали за технологиите на Microsoft за образование, представяне на Microsoft на събития или технологични демонстрации.

ПГКНМА е училище, в което вече работи учител от програмата на MIEE, а тази полза го превръща в училище за пример в региона по отношение на използването на нови технологии на Microsoft и иновативни методи в управлението на училищата, преподаването, ученето и развитието на необходимите в съвременния свят компетенции на учители и ученици. Начинът, по който функционират тези моделни училища, по-късно е мащабируем в целия регион, което им позволява да отговорят на настоящите изисквания и очаквания на съвременното образование и да следват световните тенденции.