Достъп до информация

Достъп до обществена информация
Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация

Големина: 220kB

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация
Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Големина: 396kB

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Заповед нормативни разходи

Големина: 101kB

Заповед нормативни разходи
Отчет по ЗДОИ за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Големина: 106kB

Информиране на родителите на учеици, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Големина: 721kB