Антикорупция

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури

Големина: 362kB

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
Отчет за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Големина: 106kB

Отчет за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на гражданите и юридически лица през 2021 г.

Големина: 142kB