Бюджет 2020

Големина: 2MB

Отчет - Юли 2020

Големина: 5MB

Отчет - Август 2020

Големина: 2MB

Отчет - Септември 2020

Големина: 7MB

Баланс - Септември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Октомври 2020

Големина: 4MB

Отчет - Декември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Ноември 2020

Големина: 4MB

Отчет - Януари 2021

Големина: 2MB

Отчет - Февруари 2021

Големина: 2MB

Уточнен план 2021

Големина: 3MB

Отчет - Март 2021

Големина: 3MB

Отчет - Април 2021

Големина: 3MB

Отчет - Май 2021

Големина: 3MB