Отчет - август 2023 - УП

Големина: 478kB

Отчет - октомври 2023

Големина: 982kB

Отчет - равен достъп - октомври

Големина: 617kB

Отчет - февруари 2023

Големина: 934kB

Отчет - август 2023

Големина: 206kB

Отчет - септември 2023

Големина: 979kB

Отчет - касово

Големина: 465kB

Бюджет - 2023

Големина: 2MB

Бюджет за 2024 година

Големина: 1MB

Отчет на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средств

Големина: 535kB

Отчет - ученически практики 2 - октомври

Големина: 618kB

Декларации за разходи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - 2

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - Равен достъп

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - Ученически практики 2

Големина: 1MB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Големина: 1MB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - 2

Големина: 520kB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС -

Големина: 426kB

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА-

Големина: 1,001kB