Графици

График за консултации по предмети за ученици и родители за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 235kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 209kB

График за класни и контролни за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 215kB

График на учебните занятия за периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г.

Големина: 396kB

График за консултации по предмети за ученици и родители за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 379kB

График за класни и контролни за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 289kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 74kB