Графици

Заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година

Големина: 282kB

Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2022/2023 г.

Големина: 164kB

Консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 189kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 157kB

График за провеждане на класни работи по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 219kB

График за провеждане на контролни работи през втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 265kB