Графици

Заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии

Големина: 271kB

Заповед за определяне на график на учебното време

Големина: 168kB

Консултации по учебни предмети

Големина: 228kB

График за провеждане на класни/контролни работи по учебни предмети за втори срок на учебната 2023/2024 година

Големина: 385kB