Графици

График за консултации по предмети за ученици и родители за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 235kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 209kB

График за класни и контролни за първи срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 215kB

График на учебните занятия за периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г.

Големина: 396kB

График за консултации по предмети за ученици и родители за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 379kB

График за класни и контролни за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 289kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2020/2021 година

Големина: 74kB

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година

Големина: 298kB

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година

Големина: 180kB