Графици

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година

Големина: 298kB

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година

Големина: 180kB

Консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 189kB

График за провеждане на консултации на класните ръководители с родители и ученици за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 157kB

График за провеждане на класни работи по учебни предмети за втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 219kB

График за провеждане на контролни работи през втори срок на учебната 2021/2022 година

Големина: 265kB