Безопасност на движението по пътищата

Отчет за извършените дейности по план-програмата за действия по БДП 2020/2021 година

Големина: 214kB

Задачи при изпълнение на план-програма за БДП

Големина: 196kB

Дейности и мероприятия при изпълнение на план-програмата за БДП

Големина: 215kB

План-програма за действие при БДП

Големина: 542kB

Комисия по БДП за учебната 2021/2022 година

Големина: 170kB

21 ноември 2021 - Ден без загинали пешеходци и Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

Големина: 112kB

21 ноември 2021 - Световен ден на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Големина: 969kB