Противодействие на училищния тормоз

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Големина: 319kB

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Големина: 85kB

Заповед на Министъра на образованието и науката

Големина: 41kB

Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз

Големина: 383kB

План за противодействие на насилието и тормоза

Големина: 472kB