Училищни учебни планове

Учебен план - Приложно програмиране 8 клас

Големина: 0B

Учебен план - Прoграмиране на изкуствен интелект 8 клас

Големина: 0B

Учебен план - Компютърна графика 8 клас

Големина: 0B

Учебен план - Приложно програмиране 9 клас

Големина: 0B

Учебен план - Системно програмиране 9 клас

Големина: 0B

Учебен план - Приложно програмиране 10 клас

Големина: 0B

Учебен план - Системно програмиране 10 клас

Големина: 0B