Заповеди

Заповед РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора

Големина: 277kB

Заповед №РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора
Заповед РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора

Големина: 14kB

Заповед №РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора
Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

Големина: 274kB

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Големина: 218kB

Заповед на министър на здравеопазването от 02.09.2021 г.

Големина: 555kB