Заявление до директора

Големина: 160kB

Заявление до директора – образец
Заявление за постъпване на работа

Големина: 151kB

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 155kB

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 160kB

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда

Големина: 172kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни за ученици от 14 до 18 г. възраст

Големина: 154kB