Заявление до директора

Големина: 303kB

Заявление до директора – образец
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни

Големина: 355kB

Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни

Големина: 502kB

Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик

Големина: 347kB

Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)

Големина: 436kB

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици над 16 години)

Големина: 435kB

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици над 16 години)
Декларация от родител за информирано съгласие

Големина: 854kB

Декларация от родител за информирано съгласие
Удостоверение пред БДЖ

Големина: 263kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“

Големина: 231kB

Удостоверение пред дирекция „Социално подпомагане“
Заявление за постъпване на работа

Големина: 227kB

Заявление за постъпване на работа
Декларация от родител - противоепидемични мерки

Големина: 497kB

Заявление от родителя до директора на приемащото училище

Големина: 121kB