Заповед РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора

Заповед РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора

Големина: 277kB

Заповед №РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи-Стара Загора