Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас