Отчет за извършените дейности по план-програмата за действия по БДП 2020/2021 година